İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Tunceli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
RSS

Duyurular

17.08.2018 TARİHİNDE YAPILAN ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAV SONUÇLARI 03 Eylül 2018
Değerli Aday Memurlarımız, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla Değişik 55. Maddesi uyarınca, Müdürlüğümüze atanan aday memurlar için " İl Afet ve Acil Müdürlükleri Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik" kapsamında düzenlenen Hazırlayıcı Eğitimi akabinde 17/08/2018 tarihinde yapılan " Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı" na ait sonuçları ekteki listeden öğrenebilirsiniz.
[Devamı]
23.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM SINAV SONUÇLARI 26 Mart 2018
Değerli Aday Memurlarımız, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla Değişik 55. Maddesi uyarınca, Müdürlüğümüze atanan aday memurlar için " İl Afet ve Acil Müdürlükleri Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik" kapsamında 23/03/2018 tarihinde yapılan " Aday Memur Temel Eğitim Sınavı" na ait sonucunuzu ekteki listeden öğrenebilirsiniz.
[Devamı]
Staj Duyurusu 15 Mart 2018
TUNCELİ AFAD STAJ DUYURUSU Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 18/05/2016 tarih ve 4768 sayılı Olur’u ile Staj Yönergesi yürürlüğe girmiş olup; Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin işlemleri söz konusu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
[Devamı]
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Yapılan Yazılı Sınav Sonuçları 09 Mart 2018
696 sayılı K.H.K. ile 375 sayılı K.H.K.’ ya eklenen Geçici 23. Madde Gereği Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Yapılan Yazılı Sınav Sonuçları 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve sürekli işçi kadro sınavına girmeye hak kazanan 3 (üç) Temizlik Personelinin yazıl...
[Devamı]
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu 03 Mart 2018
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu İLAN 696 sayılı K.H.K. ile 375 sayılı K.H.K.’ ya eklenen Geçici 23. Madde Gereği Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş için yapılacak Sınav 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve kamu kurum ve kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde, İdaremiz Tespit Komisyonunca Yapılan inceleme sonucu başvurusu kabul edilmiş olup, ekte sunulan sınava girmeye hak kazanan kesin kabul listesinde yer alanların katılacağı sınava ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır;...
[Devamı]
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI 16 Şubat 2018
başvuru formu. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Teşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları
[Devamı]
TAMP-TUNCELİ güncellenmesi kapsamında kurumların dolduracağı ekler listesi 31 Mart 2017
EK 1 Personel Niteliklerini Gösterir Liste EK 2 Personel İletişim Bilgileri Formu EK 3 Araç Bilgileri Formu
[Devamı]
KPSS 2016/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KADROLARINA AÇIKTAN ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 18 Ocak 2017
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan KPSS 2016/2 yerleştirmeleri sonucunda Müdürlüğümüz kadrolarına açıktan atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Müdürlüğümüz Yönetim Hizmetleri Şubesi' ne (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Prf.Muammer AKSOY Cad. NO: 7 TUNCELİ) 10/02/2017 tarihi Cuma akşam saat:17:00’ye kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir.
[Devamı]