İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Tunceli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Yapılan Yazılı Sınav Sonuçları 09 Mart 2018

696 sayılı K.H.K. ile 375 sayılı K.H.K.’ ya eklenen Geçici 23. Madde Gereği

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş İçin Yapılan Yazılı Sınav Sonuçları

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve sürekli işçi kadro sınavına girmeye hak kazanan 3 (üç) Temizlik Personelinin yazılı sınavı 09.03.2018 tarihinde yapılmış olup,  yazılı sınav sonuçları aşağıya çıkartılmıştır.

Sınav kurulu kararına itirazın ise 15.03.3018 tarih, saat 17:00'akadar yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

İlgililere ilanen tebliği olunur. 09.03.2018

 

S.N.

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Aldığı Puan

Sonuç

1

MERAL YOSLUN

35*******42

90 (Doksan)

Başarılı

2

VEDAT GÜR

21*******00

80 ( Seksen)

Başarılı

3

ÖZER DEMİR

48*******46

90 (Doksan)

Başarılı

 

Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarına göre sınav sonucunda başarılı olanlar işçi kadrosuna geçirilecektir.